Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2015

sense
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif

May 29 2015

sense
1179 bd89 390

May 10 2015

sense
Pozwól mi nie mówić nic i tylko patrzeć, zanim znów stracisz oddech, gdy światło zgaśnie. 

— Małpa
sense
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber

April 05 2015

sense
Uwielbiam palić.
Palenie jest jak…
Zapominanie….
To wszystko co mam kiedy wszystko się chrzani.
Zapalić i się zamknąć.
Dym zakrywa wszystko.
Całe to gówno.
— Xavier Dolan "Les Amours Imaginaires" (2010)
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
sense

alkohol nie pomaga, próbowałam


zaczy­nam wie­rzyć w to że przes­ta­je istnieć
czu­je że wszys­tko na tym świecie jest prze­ciw­ko mnie
nie mam już pre­dys­po­zyc­ji do istnienia
żad­nych planów priorytetów
za­padam się 
źle przes­koczyło już li­nie nies­kończo­ności sen­sem dołu
cze­kola­da nie ma już ta­kiej mo­cy jak kiedyś
po pros­tu mo­ja miłość 
mo­je ser­ce nie działa tak jak kiedyś
złamał mnie człowiek 
który jest w tym mo­men­cie mi naj­bar­dziej obojętny na świecie
próbowałam
wstałam 
na­pisał 
padłam znów do sa­mej podłogi

— _AliceInKillingLand
sense
Nigdy nie wiesz, kto poszerzy Twoje źrenice i nasyci barwą tęczówki.
— z zeszytu
Reposted fromosaki osaki vianivea nivea
sense

"Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać - potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza."

— J. Kofta, "Co to jest miłość"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
sense
To, z czym naprawdę musimy skończyć, to, przyzwyczajenia, które są przyczyną złych relacji w naszych związkach.
— "Kto zabrał mój ser?"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytaty cytaty

March 29 2015

sense
Wiem, że łzy to jest najlepsze oczyszczenie organizmu ze złych emocji, złych stanów. Jak tego nie robisz, to jest Ci w życiu słabo. Trzeba poryczeć. I ja robię to często.
— Anna Przybylska
Reposted fromladygrey ladygrey viajustmadd justmadd

March 21 2015

sense
Wszystko się ułoży. Musi tylko minąć trochę czasu.
— Haruki Murakami, "Przygoda z owcą".
Reposted fromharridan harridan viacytaty cytaty
sense
Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza – uśmiech
— Jan Twardowski
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
sense
jestem chora na wieczny niedosyt miłości
— Marta Motyl - "KochAna"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
sense
To niesamowite jak można się w kimś beznadziejnie i bezgranicznie zakochać. Jak można o kimś cały czas myśleć i tęsknić i ufać mu. Uwielbiać kogoś dotyk, pieszczotę, głos. Uwielbiać spędzać z kimś czas, martwić się o kogoś, przytulać się non stop, całować, dotykać... Jak można leżąc obok kogoś stwierdzić, że ma się wszystko. Jak może jedna osoba dać tyle szczęścia?

— Leżąc obok Niego, wiem że wygrałam wszystko/ Pajączek kochany.
Reposted fromtroubles troubles viathelittleprince thelittleprince
sense
sense
Nikt nie będzie Cie kochać tak bardzo, jak ja.
— Bliżej
sense

Może i faktycznie coś się kończy, by coś innego się mogło zacząć

Reposted fromSalute Salute vianivea nivea
sense
5271 5ae4 390
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu.
Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami.
Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca.
I zapomnijmy o wszystkich problemach.

Reposted fromindywidualistkaaa indywidualistkaaa vianivea nivea
sense
Ogarnia mnie rozpacz z powodu tego, jak bardzo moje życie pozbawione jest sensu.
— Marta Motyl - "KochAna"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl